Bílinské uhlí z Ledvic

Jde o dodávky z další lokality z Mostecké uhelné pánve. Pro střední zdroje, tj. obce, komunální fotka uhlí a podnikatelskou sféru je dodáváno tříděné uhlí v druzích kostka a ořech 1 s nízkým obsahem škodlivin. U středních zdrojů lze velmi dobře využít i průmyslové tříděné uhlí ořech 2.

Nabízené druhy

  • kostka,
  • ořech,
  • mixy.

Podrobnější specifikace jednotlivých nabízených druzích je v ceníku.

Ceník

Ceny jsou uvedeny na titulní straně "Paliva"