Nabídka kontejnerů

Kontejnery jsou vynikající řešení všude tam, kde není připraven materiál k okamžitému naložení na dopravní prostředek a musí se shromažďovat v průběhu času. Může se jednat o různé materiály. Hodí se zejména při bouracích pracích a likvidaci většiny odpadů.

Právě likvidace odpadů není jednoduchou záležitostí. S ohledem na ekologii byly přijaty přísné zákony, které regulují jejich uložení.

Můžeme vám v této záležitosti pomoci tím, že vám přistavíme kontejner vhodné velikosti a následně zajistíme odvoz odpadu na úředně povolené místo k dalšímu zpracování.

Komunální odpad vozíme na skládku do Radimi.

Sutě a další materiály z bouracích prací potom k recyklaci

Ceny :

Stavební suť

  • Kontejner 3 m3 max.4.5t - 2500,- Kč + DPH pro Nymburk. Mimo Nymburk účtujeme dopravné 15,- Kč/km + DPH.
  • Kontejner 4.5 m3 max.7t - 3500,- Kč + DPH pro Nymburk. Mimo Nymburk účtujeme dopravné 15,- Kč/km + DPH.

Komunální odpad

  • Kontejner 3 m3 - 3500 Kč + DPH pro Nymburk.
  • Kontejner 10 m3 - 6000 Kč + DPH pro Nymburk.

Mimo Nymburk účtujeme dopravné 15,- Kč/km + DPH.

Ceny ukládky materiálu recyklačního střediska Šumbor