Kontejnery

Přistavení kontejneru a odvoz materiálu

Nabídka kontejnerů

Kontejnery jsou vynikající řešení všude tam, kde není připraven materiál k okamžitému naložení na dopravní prostředek a musí se shromažďovat v průběhu času. Může se jednat o různé materiály. Hodí se zejména při bouracích pracích a likvidaci většiny odpadů. Právě likvidace odpadů není jednoduchou záležitostí. S ohledem na ekologii byly přijaty přísné zákony, které regulují jejich uložení. Můžeme vám v této záležitosti pomoci tím, že vám přistavíme kontejner vhodné velikosti a následně zajistíme odvoz odpadu na úředně povolené místo k dalšímu zpracování. Komunální odpad vozíme na skládku do Radimi. Sutě a další materiály z bouracích prací potom k recyklaci

Odvoz stavební sutě

Kontejner 3 m3 max. 4,5t - 3.500 Kč bez DPH
Kontejner 4,5 m3 max. 7t - 4.500 Kč bez DPH

Odvoz komunálního odpadu

Kontejner 3 m3 - 4.000 Kč bez DPH
Kontejner 10 m3 - 7.000 Kč bez DPH
Kontejner 15 m3 - 9.000 Kč bez DPH

Základní ceny platí v nejbližším okolí Nymburka, jinak se ceny navyšují ve vazbě na dopravní vzdálenost + 15 Kč/km bez DPH.