Ostravský koks

Koks je vyroben společností OKK Koksovny, a.s., která patří k největším evropským producentům koksu.

Jde o relativně levné afotka koksu ekologické palivo pro široké využití. Jednou z možných alternativ využítí je i vytápění.

Otopový koks je vynikajícím palivem pro ekonomickou výrobu tepla a ohřev užitkové vody v domácnostech, firmách a teplárnách, zejména tam, kde není možnost dálkového rozvodu tepla nebo plynu. Výhřevností 28 MJ/kg předčí všechna ostatní běžná pevná paliva.

Díky nízkému obsahu škodlivých zplodin hoření se jedná o ekologické palivo splňující přísné limity.

Ceník

Ceny jsou uvedeny na titulní straně "Paliva"